viz poznámky na snímcích
reklama
75 fotek, 4.7.2014, 117 zobrazení, 1 komentář | kultura, umělecké, vesnice, zábava, moje fotozprávy
Big Band Grupa hraje pod vedením pana učitele Roberta Kukly od roku 2002. Je docela unikátní v tom, že vznikl na malé venkovské škole a je složen z místních žáků, které si tato škola od prvních hudebních krůčků vychovala. Baví je hrát jazz, ale i klasické swingové skladby. Kromě samostatných koncertů a vystoupení pravidelně hraje Grupa na akcích pořádaných ZUŠ Střelice. V roce 2008 reprezentovala nejen školu, ale celou obec na mezinárodním setkání partnerských měst z Itálie a Francie. Největším soutěžním úspěchem souboru je „Stříbrné pásmo“ v ústředním kole národní soutěže ZUŠ jazzových, estrádních a tanečních orchestrů 2010 v Litvínově.
56 fotek, 20.6.2014, 149 zobrazení, 3 komentáře | děti, kultura, umělecké, vesnice, moje fotozprávy
Základní umělecká škola Střelice uspořádala v pátek 20. června 2014 v areálu restaurace U Trnků souborový koncert svých žáků. Rozloučení se školním rokem formou veřejného vystoupení se stalo tradicí této úspěšné školy. Menší i větší soubory ukázaly návštěvníkům koncertu, co se v uplynulém školním roce naučily. Součástí koncertu byl křest CD dechové hudby Frajárenka. Křest provedl místostarosta obce, která je zřizovatelem umělecké školy, pan Jiří Vašulín.
57 fotek, červen 2014, 380 zobrazení, přidat komentář | oslavy, události, vesnice, zábava, moje fotozprávy
Ve Střelicích u Brna se slaví mladé hody na slavnost Nejsvětější Trojice, hlavního patrona střelického kostela. Letos tato slavnost připadla na neděli 15. června. Pořádání tradičně zajišťuje místní Sbor dobrovolných hasičů společně se stárky. K tanci hrála dechová hudba Galánka z Klobouk u Brna. Velký úspěch mělo vystoupení nejmladších krojovaných dětí.
9 fotek, 13.6.2014, 138 zobrazení, 2 komentáře | kultura, vesnice, zábava, moje fotozprávy
Střeličtí stárci si ke stavění hodové máje pozvali cimbálovou muziku Václava Kovaříka
43 fotek, 13.6.2014, 169 zobrazení, 2 komentáře | lidé, oslavy, události, vesnice, moje fotozprávy
Postavit pořádnou májku z pěkně urostlého smrku není vůbec snadné. Však je k tomu zapotřebí mnoha párů rukou a jakýchsi podpůrných tyčí, než nazdobený vršek zaujme vertikální polohu. Ale zvyk je to starý a krásný a je dobře, že nezanikl. Při příležitosti mladých a císařských hodů tuto tradici dodržují střeličtí stárci ve spolupráci s vedením SDH ve Střelicích u Brna
20 fotek, leden až červen 2014, 118 zobrazení, přidat komentář | architektura, krajina, města, širokoúhlé
Pohledy na jihozápad Brna z katastru obce Střelice
40 fotek, 6.6.2014, 207 zobrazení, přidat komentář | kultura, lidé, vesnice, zábava, moje fotozprávy
Country večer
Střelická trampská skupina Ibatak uspořádala na dvoře restaurace U Trnků country večer v pátek 06. června. K poslechu zahráli i její hosté, brněnská skupina Kati a Omičtí bardi.
20 fotek, 1.6.2014, 146 zobrazení, 2 komentáře | lidé, oslavy, sport, vesnice, moje fotozprávy
Velitel SDH ve Střelicích u Brna, Jaroslav Štveráček ml., absolvoval při dnešní soutěži požárního útoku podle pravidel požárního sportu již svůj 35. ročník. Kromě věcné ceny se podrobil i mokré "odměny".
1 fotka, 1.6.2014, 302 zobrazení, přidat komentář | sport, vesnice, Soutěž: Fotka roku 2014
Velitel SDH ve Střelicích u Brna, Jaroslav Štveráček ml., absolvoval při dnešní soutěži požárního útoku podle pravidel požárního sportu již svůj 35. ročník. Kromě věcné ceny se podrobil i mokré "odměny".
83 fotek, 1.6.2014, 113 zobrazení, 5 komentářů | lidé, sport, vesnice, moje fotozprávy
Soutěž o putovní pohár starosty obce Střelice u Brna v požárním útoku žen a mužů, podle pravidel požárního sportu, se uskutečnila v první červnovou neděli před místní hasičkou. V ženách zvítězilo družstvo SDH Bohunice, mezi muži byli nejlepší hasiči z Kuřimi.
46 fotek, jaro 2014, 216 zobrazení, 4 komentáře | krajina, příroda, vesnice, moje fotozprávy
Přírodní památka Střelická bažinka má plochu 2,9 ha. Nachází se v levobřežní nivě říčky Bobravy v sousedství železničního násypu na trati Střelice - Moravské Bránice. Chráněné území, které zde bylo vyhlášeno v roce 1980, je dnes také evropsky významnou lokalitou evidovanou pod stejným názvem a je součástí soustavy NATURA 2000. Jádrem území je mozaika mokřadních porostů a vodních ploch, je domovem mnoha zajímavých druhů živočichů zejména z řad obojživelníků, plazů a ptáků.
V současné době kvete kosatec žlutý a slípka zelenonohá vyvádí mláďata.
44 fotek, 22.5.2014, 127 zobrazení, 2 komentáře | cestování, krajina, lidé, příroda, moje fotozprávy
Výlet seniorů
Ve čtvrtek 22. května uskutečnili senioři jednodenní autobusový zájezdu do Rakouska, Národního parku Thayatalu a jeho českého souseda Národního parku Podyjí. Vedoucímu zájezdu, panu Jaroslavu Dostalíkovi, se přihlásilo čtyřicet účastníků a to nejen seniorů. Prvním cílem byl barokní zámek Riegersburg, který stojí na místě původního vodního zámku z roku 1580. V 18. století byl zámek přestavěn ve skvostnou barokní stavbu. Zámek se nachází v severovýchodní části obce. Druhým cílem byl jeden z nejmohutnějších a nejzachovalejších obranných hradů v Rakousku, hrad Hardegg. Město Hardegg je jedinou obcí, která leží přímo v Národním parku Thayatal. Je nejmenším rakouským městem. V současné době má v hraničním městě na Dyji trvalé bydliště na 80 obyvatel. Hardegg je pravděpodobně jediným rakouským městem, které má více domů nežli samotných obyvatel.
114 fotek, květen 2014, 84 zobrazení, 3 komentáře | cestování, krajina, města
Zájezd do Německa a severních Čech
57 fotek, 3.5.2014, 119 zobrazení, přidat komentář | cestování, lidé, oslavy, moje fotozprávy
Na Bradle, vrcholku Malých Karpat, jsou od konce dvacátých let minulého století uloženy ostatky generála PhDr. Milana Rostislava Štefánika a to v mohyle z travertinu, kterou navrhl architekt Dušan Jurkovič. Štefánik se narodil v nedaleké vesničce Košariská u Brezové pod Bradlem. Mezinárodně proslulý slovenský vědec, voják a diplomat v průběhu první světové války významně přispěl k vytvoření podmínek vedoucích ke vzniku samostatného Československého státu. Zahynul při leteckém neštěstí 4. května 1919.
V sobotu 3. května 2014, v rámci 95. výročí úmrtí M. R. Štefánika, se na Bradle uskutečnila smuteční slavnost, které byl přítomen slovenský prezident Ivan Gašparovič a další slovenští ústavní činitelé.
Sokolská župa Jana Máchala v Brně přijala pozvání sokolů z Povážské sokolské župy Milana Rastislav Štefánika k výše uvedené akci. Travertinová mohyla se stala místem pravidelného setkávání Čechů, Moraváků a Slováků. Je to právě Sokol, který tuto tradici česko-slovenské vzájemnosti ctí a dodržuje. Jednodenního zájezdu na Bradlo, Košariské a moravské Strážnice se zúčastnilo 48 sokolek a sokolů, z toho 17 účastníků bylo ze Sokola Střelice.
42 fotek, 30.4.2014, 156 zobrazení, 2 komentáře | lidé, události, vesnice, moje fotozprávy
Tradiční stavění ročníkové máje se uskutečnilo 30.4.2014 v areálu místního koupaliště ve Střelicích u Brna. Ve večerních hodinách, se pod vedením pana Jaroslava Paláta, za vydatné pomoci nejen šesti „rekrutů“, hlavně však početné skupiny jejich kamarádů a rodinných příslušníků, postavila během hodiny 28 metrů vysoká mája. V letošním roce tuto dlouholetou tradici zajistil ročník 1996.
54 fotek, 18.4.2014, 421 zobrazení, přidat komentář | děti, kultura, lidé, vesnice, moje fotozprávy
Zvony odletěly do Říma
Pověst o odlétání zvonů do Říma na Velikonoce je všeobecně známá. Vždy na Zelený čtvrtek po odeznění modlitby Sláva na výsostech Bohu (Gloria in excelsis Deo) zvony umlkají a odlétají do Říma pro požehnání Svatého otce. Někdy se tvrdí, že zvony odlétají proto, že se bojí řehtaček. Letí zcela tiše, první ty nejstarší, které znají cestu, na konci malé, aby se neztratily, průvod uzavírají Zikmund z chrámu svatého Víta a Marie z Týnského chrámu – veliké české zvony, které již po léta slouží jako stráž. Pokud by některý zvon neodlétl, přineslo by to obci neštěstí.
Když zvony doletí, papež jim požehná za věrné služby církvi a zvony letí zpět. Na Bílou sobotu po Gloria se vrátí a zvoní: „Byl jsem tam! Byl jsem tam!“
Toto zvonění má prý kouzelnou moc – když hospodyně při tomto zvonění zamete dům, nebudou se v něm po celý rok držet švábi; pokud se při něm člověk umyje v pramenité vodě, bude celý rok zdráv; ovocnými stromy v zahradě se má zatřást, aby se probudily, a rovněž postříkat vodou (nebo potřít čerstvě zadělaným těstem), což jim prý na celý rok dodá sílu.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pověsti_o_zvonech
20 fotek, 15.4.2014, 121 zobrazení, 2 komentáře | lidé, práce, vesnice, moje fotozprávy
Kola pro Afriku
Společnost Kola pro Afriku, o.p.s. byla založena v roce 2012 v Ostravě. Jejím posláním je prostřednictvím iniciativy české společnosti umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Kola přivezená do Afriky podpoří celkovou gramotnost a větší možnost pracovního uplatnění, zvýšení občanského statutu lidí v Africe.
Jedno ze 130 sběrných míst v České republice vzniklo v roce 2013 i u nás ve Střelicích u Brna a to na adrese Na Hrázi 700/14 (cukrárna), zásluhou manželů Kavalcových. Za čtyři měsíce existence tohoto sběrného místa se podařilo díky dárcům ze Střelic a blízkého okolí nashromáždit již přes padesát kol. Ta byla odvezena v polovině měsíce dubna. Tímto odvozem však provoz sběrného místa nekončí. Kola lze předávat i nadále od pondělí do neděle v době od 11 do 18 hodin. Více na www.kolaproafriku.cz.
34 fotek, 14.4.2014, 141 zobrazení, přidat komentář | kultura, lidé, vesnice, zábava, moje fotozprávy
Poslední postní neděli před Velikonocemi, Květnou neděli, se uskutečnilo setkání seniorů v sále Obecního úřadu Střelice se zajímavým programem.
Nejprve pan Jaroslav Dostalík, organizátor setkání, přivítal čtyři desítky účastníků a poté představil hosty. Byli jimi učitelé klávesových nástrojů střelické Základní umělecké školy paní MgA. Vanesa Ignatova-Graboň, učitelka klavíru a pan Mgr. Karel Vágner, učitel keyboardu. Po příjemném hudebním vystoupení měla velmi zajímavou přednášku o kraslicích, jedním z mnoha symbolů Velikonoc a jara, paní Ing. Ivana Berkovcová.
Setkání zakončil pan Dostalík podrobnými informacemi o zájezdu do Rakouska, který se uskuteční 22.05.2014.
59 fotek, 2.3.2014, 146 zobrazení, přidat komentář | děti, vesnice, zábava, moje fotozprávy
TJ Sokol Střelice u Brna, odbor všestrannosti, uspořádal v neděli 2. března 2014 tradiční dětský maškarní karneval pro malé i velké a to v místní sokolovně
32 fotek, 11.1.2014, 90 zobrazení, 1 komentář | děti, lidé, vesnice, moje fotozprávy
Dobrovolníci farní charity ve Střelicích u Brna, pod záštitou Oblastní charity Rajhrad, uskutečnili v sobotu 11.01.2014 Tříkrálovou sbírku. Akce, probíhající po celé obci, se zúčastnilo sedmasedmdesát koledníků a deset organizačních pracovníků.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.