viz poznámky na snímcích
reklama
56 fotek, 1.6.2015, 322 zobrazení, 3 komentáře | kultura, oslavy, vesnice, zábava, moje fotozprávy
Ve Střelicích u Brna se slaví mladé hody na slavnost Nejsvětější Trojice, hlavního patrona střelického kostela. Letos tato slavnost připadla na neděli 31. května. Pořádání tradičně zajišťuje místní Sbor dobrovolných hasičů společně se stárky. V pátek se staví máj, v sobotu večer je hodová zábava a v neděli odpoledne průvod obcí a hodová veselice u hasičky. Celkem se hodů zúčastnilo 22 párů ve střelickém kroji a čtyři páry ze sousedního Troubska. V nedělním odpoledni se programu a průvodu účastnili i střelické krojované děti. Program uzavřela Moravská beseda.
57 fotek, 30.5.2015, 317 zobrazení, 2 komentáře | kultura, oslavy, vesnice, zábava, moje fotozprávy
Ve Střelicích u Brna se slaví mladé hody na slavnost Nejsvětější Trojice, hlavního patrona střelického kostela. Letos tato slavnost připadla na neděli 31. května. Pořádání tradičně zajišťuje místní Sbor dobrovolných hasičů společně se stárky. V pátek se staví máj, v sobotu večer je hodová zábava a v neděli odpoledne průvod obcí a hodová veselice u hasičky. Celkem se hodů zúčastnilo 22 párů ve střelickém kroji a čtyři páry ze sousedního Troubska.
34 fotek, 29.5.2015, 164 zobrazení, přidat komentář | kultura, oslavy, vesnice, zábava, moje fotozprávy
Ve Střelicích u Brna se slaví mladé hody na slavnost Nejsvětější Trojice, hlavního patrona střelického kostela. Letos tato slavnost připadla na neděli 31. května. Pořádání tradičně zajišťuje místní Sbor dobrovolných hasičů společně se stárky. V pátek se staví máj, v sobotu večer je hodová zábava a v neděli odpoledne průvod obcí a hodová veselice u hasičky
35 fotek, 27.5.2015, 117 zobrazení, přidat komentář | děti, kultura, umělecké, vesnice
Absolventský koncert žáků Základní umělecké školy Střelice se uskutečnil 27.05.2015 v sále Obecního úřadu Střelice
63 fotek, 23.5.2015, 141 zobrazení, 8 komentářů | děti, sport, vesnice, moje fotozprávy
Sbor dobrovolných hasičů Střelice uspořádal 15. ročník soutěže mladších a starších žáků v požárním útoku. Soutěž se uskutečnila v sobotu 23.05.2015 v 9,00 hod. na prostranství u hasičské zbrojnice. Akce se účastnilo sedm družstev starších žáků a třináct družstev mladších žáků.
31 fotek, 17.5.2015, 151 zobrazení, přidat komentář
Svaté přijímání se jinak také nazývá svátost oltářní nebo eucharistie. První svaté přijímání patří mezi svátosti iniciační, to znamená, že následně po křtu, dokončuje uvedení dítěte do křesťanského života
První svaté přijímání se koná při slavnostní mši. Tu zahajuje průvod. Děti se poté posadí do předních lavic anebo na lavičky nebo židle před oltářem. Rodiče a prarodiče dětí mají rezervovány také přední řady a vhodná je účast kmotrů. Celá mše bývá animovaná, to znamená oživená zapojením dětí, které čtou čtení z Písma svatého, zpívají žalm, předčítají přímluvy, nesou obětní dary atd. Také promluva kněze je laděná k dětem a slavené události. Děti mají buď při sobě anebo umístěny u oltáře svou křestní svíci, která jim má připomínat jejich křest a za rozžatých svíček společně obnovují křestní slib.
25 fotek, 9.5.2015, 65 zobrazení, 2 komentáře | sport, události, vesnice, moje fotozprávy
Stavba „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice“ byla dokončena v souladu se smlouvou o dílo v dohodnutém termínu. Dílo bylo převzato zástupci obce a škola začne v rámci tělesné výchovy areál využívat od 11. května 2015. Střelická veřejnost bude mít možnost, v rámci dne „otevřených dveří“, se s dílem seznámit koncem měsíce května.
33 fotek, 3.5.2015, 154 zobrazení, 2 komentáře | lidé, oslavy, události, vesnice, moje fotozprávy
Obec Střelice zakoupila pro zásahovou jednotku dobrovolných hasičů nové dopravní vozidlo Ford. Vozidlo bylo spolufinancováno z dotačního programu Jihomoravského kraje. Úložný prostor vozidla si střeličtí hasiči upravili svépomocí pro potřeby zásahové jednotky.
V neděli 03.05.2015 se konala mše svatá u místní hasičské zbrojnice při příležitosti svátku sv. Floriána. Svatý Florián bývá nejčastěji zobrazován jako římský voják s přilbou, mečem a korouhví, vylévající z vědra vodu na hořící dům a někdy i na hořící chrám. Jeho památka je oslavována 4. května, stal se patronem všech hasičů, kominíků a zedníků. Je patronem proti požárům a vodě.
Nové vozidlo zásahové jednotky bylo při této příležitosti posvěceno.
45 fotek, 1.5.2015, 330 zobrazení, přidat komentář | lidé, události, vesnice, zábava, moje fotozprávy
Tradiční stavění ročníkové máje se uskutečnilo 30.4.2015 v areálu místního koupaliště ve Střelicích u Brna. Ve večerních hodinách, se pod vedením pana Ing. Aloise Lišky, za vydatné pomoci nejen devíti „rekrutů“, hlavně však početné skupiny jejich kamarádů a rodinných příslušníků, postavila během necelé hodiny 30 metrů vysoká mája. V letošním roce tuto dlouholetou tradici zajistil ročník 1997.
39 fotek, 11.1.2015, 168 zobrazení, 2 komentáře | děti, lidé, ostatní, vesnice, moje fotozprávy
Dobrovolníci farní charity ve Střelicích u Brna, pod záštitou Oblastní charity Rajhrad, uskutečnili v sobotu 10.01.2015 Tříkrálovou sbírku. Akce, probíhající po celé obci, se zúčastnilo čtyřiadevadesát koledníků a čtyřiadvacet organizačních pracovníků.
16 fotek, leden 2015, 94 zobrazení, přidat komentář | kultura, umělecké
Betlém u sv. Jakuba v Brně
Betlém pochází pravděpodobně z první poloviny 20. století. Dle záznamů v kronice kostela u sv. Jakuba byl postupně doplňován jednoduchými sádrovými figurkami, které darovali jednotliví farníci. Snaha o autentické zobrazení města Betléma na dekoraci v pozadí vycházela pravděpodobně z poutí do Svaté země, pořádaných z Brna od roku 1905. Pozadí betlému tvoří dekorace – stylizace domů a jeskyně. Nad nimi je umístěn trojdílný malovaný obraz znázorňující hornatou krajinu, přicházející karavanu a pastýře. Figury jsou sádrové. Panna Maria a sv. Josef klečí a sklánějí se nad narozeným Jezulátkem.
Zdroj internet: http://www.krestanskevanoce.cz/
24 fotek, 31.12.2014, 84 zobrazení, přidat komentář | kultura, umělecké
Betlém v Brně u minoritů začal vznikat brzo po 2. světové válce. Na žádost P. Škrdlíka vyřezal brněnský sochař a řezbář Jaroslav Vaněk v roce 1946 jesličky (byly bohužel odcizeny). V dalším roce přibyla socha Panny Marie a svatého Josefa a v roce 1948 byla vyřezána stáj a základní sestava kolem jesliček. V roce 1949 přibyl první ze Tří králů a pan Vaněk postupně vyřezával další figurky, mezi nimiž se objevují i postavy dvou chlapců, ve kterých řezbář znázornil své syny. Zvláštností betlému je figurka P. Škrdlíka, díky jehož podpoře a dlouholeté spolupráci s panem Vaňkem mohl tento betlém vzniknout. Betlém má takřka 20 metrů dlouhý podstavec, na jeho ohradě jsou reliéfy navštívení, obřezání, obětování a útěk do Egypta. Figury jsou z lipového dřeva, o velikosti 0,5 – 1 m, poslední z nich přibyla roku 1990 před autorovou smrtí a představuje sv. Anežku Českou. V roce 2012 betlém zrestauroval pan Zdeněk Marek.
Zdroj: internet http://www.krestanskevanoce.cz/
22 fotek, 31.12.2014, 112 zobrazení, 1 komentář | kultura, umělecké
Tvůrce brněnského petrovského betléma Heřman Kotrba začal s vyřezáváním v pohnutých dobách v roce 1950. V tomto roce byl brněnským biskupem Mons. dr. Karel Skoupý a farářem zdejší farnosti P. Josef Navrkal, který tento počin všemožně podporoval jak finančně, tak neustálým povzbuzováním a velkým zájmem o nově vznikající dílo. Heřman Kotrba vyřezával svůj betlém s velkou chutí a dokončil ho v roce 1953. Betlém je vyřezán z několika monobloků lipového dřeva a od ostatních betlémů se odlišuje tím, že jeho figury nejsou vyřezány každá zvlášť, ale v několika skulpturách sdružených postav. Dokolorovány jsou vodovou temperou a poté přelakovány. Betlém je tvořen hvězdou a figurami andělů. V jeskyni je Svatá rodina – Panna Maria a sv. Josef se sklánějí nad jesličkami s narozeným Ježíškem. Tomu se přicházejí poklonit pastýři a králové.
Zdroj: internet http://www.krestanskevanoce.cz/
57 fotek, 26.12.2014, 386 zobrazení, přidat komentář | děti, kultura, oslavy, vesnice, moje fotozprávy
Pod záštitou střelického Junáka a aktivní účastí jeho současných i bývalých členů nacvičila, paní Jana Vidláková s kolektivem, divadelní představení pod názvem "Živý betlém" a to již pošesté. Představení se uskutečnilo na Boží hod vánoční ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Střelicích u Brna, který byl do posledního místa zaplněn spokojenými diváky. Přítomen byl i Mons. František Koutný, děkan rosické farnosti. Přes padesát účinkujících herců a zpěváků vytvořilo v hodinovém představení nádhernou vánoční atmosféru odměněnou diváky dlouhotrvajícím potleskem. Představení bylo zakončeno vánoční koledou „Narodil se Kristus Pán“.
34 fotek, 13.12.2014, 193 zobrazení, 3 komentáře | příroda, vesnice, zvířata, moje fotozprávy
Sezóna honů vrcholí, myslivci střílejí bažanty, zajíce a škodnou. Lesem a polem zní Halali i Lovu zdar! Myslivci a honci Mysliveckého sdružení Výrovka Střelice u Brna v sobotu absolvovali poslední leč. Slavnostní výřad začíná. Na zemi před nimi leží ve vyrovnaných řadách pouze čtyři zajíci a padesát bažantů.
Ledovka  7
22 fotek, 3.12.2014, 163 zobrazení, 9 komentářů | ostatní, příroda, události, vesnice, moje fotozprávy
Ledovka
Největší ledovková kalamita takového rozsahu na jižní Moravě byla naposledy v roce 1979. Na jižní Moravě bylo mnoho obcí bez elektřiny, nejvíce na Brněnsku včetně Střelic. Správa údržby silnic Jihomoravského kraje řešila množství popadaných stromů. Vůbec nejhorší situace byla mezi Tetčicemi a Střelicemi, kde jich popadalo nejvíc. Silnice byla z tohoto důvodu uzavřená. S odklízením pomáhali také střeličtí hasiči.
22 fotek, 2.12.2014, 118 zobrazení, přidat komentář | ostatní, vesnice, moje fotozprávy
SEŠLOST - Sdružení občanů pro kulturu Střelice, uspořádala v prostorách Obecního úřadu Střelice vánoční prodejní výstavu. Co bylo v nabídce a jaká byla atmosféra na začátku letošního adventu v prostorách radnice zachytil fotograf
62 fotek, 19.10.2014, 313 zobrazení, 5 komentářů | vesnice, zábava, moje fotozprávy
Císařské, také staré, hody ve Střelicích u Brna.
Tradičně, třetí neděli v říjnu, se ve Střelicích slaví staré hody. Letos tato slavnost připadla na neděli 19. října. V pátek večer postavili stárci a jejich kamarádi máju, v sobotu dopoledne vyzdobili sokolovnu a večer byla v sokolovně hodová zábava. V neděli odpoledne ve 14 hodin se sešlo 26 párů stárků a stárek a dva stárci-sklepníci před hasičskou zbrojnicí. Po společném focení prošli dolní částí obce s dechovou hudbou. Po cestě si několikrát zatančili a pak pokračovali v sále sokolovny, kde předvedli Moravskou besedu.
62 fotek, září 2014, 138 zobrazení, 6 komentářů | cestování
Zájezd na Ještěd, dále Harrachov, zámek Ksiaž, kostel Míru ve Svidnici, sklárna Harrachov a Vrchlabí
54 fotek, 30.8.2014, 155 zobrazení, přidat komentář | lidé, sport, události, vesnice, moje fotozprávy
V sobotu 30.8.2014 v odpoledních hodinách se uskutečnil 5. ročník soutěže Střelická osma, která je zařazena do série soutěží "Turné čtyř osem". Soutěží se s historickými přenosnými požárními stříkačkami PS 8 s datem výroby do roku 1970.
Letošní soutěže se zúčastnilo celkem 21 družstev, z toho 5 ženských. Vítězem se stalo družstvo z Jasenic v čase 25,10 vteřin. Na druhém místě skončilo družstvo Katov "A" a třetí družstvo z Ocmanic. Střelická družstva skončila na 4., 5., 7. a 18. místě.
Na závěr soutěže si zkusili provést požární útok i naši hosté z italského Assaga. Bylo sice nutné jim hadice na základně nachystat a půjčit strojníka, kterého jim dělal velitel střelických hasičů Jaroslav Štveráček. Samotný požární útok provedli ve velmi pěkném čase 36,71 vteřin, čímž se zařadili na 15. místo a dokázali tak porazit i některá další družstva, která pravidelně trénují.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.