viz poznámky na snímcích
56 fotek, 30.8.2015, 494 zobrazení, 4 komentáře | kultura, oslavy, vesnice, zábava, moje fotozprávy
„Otvíréte pantáto, otvíréte vrata, neseme vám věneček ze samého zlata.
Ze samého zlata, ze samého kvítí, podívéte vy se, jak se pěkně svítí.“
Těmito slovy začínala dožínková scéna u hasičky. Byla neděle – 30. srpna, hospodář s hospodyní seskočili s vozu a vyslechli si řeč chasníka a děvečky.
Součástí slavnosti byl průvod, který vycházel od sokolovny za doprovodu kapely Střeličáci, zpěvu a mnoha diváků, kteří i v úmorném vedru podpořili tradici dožínek a lemovali cestu až na prostranství před hasičkou.
A pak už se tančilo. Děti nastrojené v krojích, Střelická chasa, národopisný soubor Podskalák z Troubska a další krojovaní, kteří se potili v krojích, aby předvedli různé druhy původního oblečení.
30 fotek, 29.8.2015, 182 zobrazení, 1 komentář | kultura, oslavy, vesnice, zábava, moje fotozprávy
Střelická chasa organizovala dožínkové odpoledne aneb Okolí v kole v sobotu 29.8.2015 od 14:00 do 18:00 hodin. U hasičky vystoupily pozvané soubory z okolí – Podskalák Troubsko, Nový Lískovec, Brno-Komín, Omice a další. K tanci a poslechu hrála cimbálová muzika Omičan. Na snímcích je komínská krojovaná skupina, která vystoupila s programem "Dožínky v Komíně"
48 fotek, 29.8.2015, 261 zobrazení, přidat komentář | kultura, lidé, vesnice, zábava, moje fotozprávy
Střelická chasa organizovala dožínkové odpoledne aneb Okolí v kole v sobotu 29.8.2015 od 14:00 do 18:00 hodin. U hasičky vystoupily pozvané soubory z okolí – Podskalák Troubsko, Nový Lískovec, Komín, Omice a další. K tanci a poslechu hrála cimbálová muzika Omičan. Na snímcích jsou krojovaní z Nového Lískovce a Troubska
54 fotek, 29.8.2015, 304 zobrazení, přidat komentář | děti, kultura, vesnice, zábava, moje fotozprávy
Střelická chasa organizovala dožínkové odpoledne aneb Okolí v kole v sobotu 29.8.2015 od 14:00 do 18:00 hodin. U hasičky vystoupily pozvané soubory z okolí – Podskalák Troubsko, Nový Lískovec, Komín, Omice a další. K tanci a poslechu hrála cimbálová muzika Omičan. Na snímcích jsou omičtí stárci a děti omického Rákosníčku.
37 fotek, 17.8.2015, 153 zobrazení, 1 komentář | krajina, práce, příroda, vesnice, moje fotozprávy
Sklizeň obilí na katastru obce Střelice
32 fotek, 18.7.2015, 2 301 zobrazení, přidat komentář | sport, vesnice, moje fotozprávy
Současné tropické teploty ve druhé dekádě července nemají polevit. Zmizet někam k vodě si v posledních dnech přeje zřejmě každý. Střeličtí mají k dispozici areál koupaliště ve střední části obce, který je v současných vedrech hojně navštěvovaný. Oproti loňskému roku došlo k rozšíření služeb v areálu a k otevření nově vybudovaného brouzdaliště. Majitelem koupaliště je obec Střelice a nájemcem do 31.12.2018 je pan Ondřej Veverka.
29 fotek, 15.6.2015, 109 zobrazení, přidat komentář | sport, události, vesnice, moje fotozprávy
Stavební dílo „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice“ bylo slavnostně otevřeno v neděli 14.06.2015 za účasti několika desítek střelických občanů a to formou dne „otevřených dveří“. Po úvodním slově ředitelky ZŠ a MŠ, paní Mgr. Heleny Fialové, přednesl starosta obce pan PaedDr. Zdeněk Ondrášek projev, ve kterém popsal celou historii vzniku tohoto krásného a nejen pro školní děti, užitečného díla. Následovalo tradiční stříhání pásky a prohlídka vybudovaného sportoviště.
46 fotek, 13.6.2015, 160 zobrazení, 1 komentář | děti, kultura, umělecké, vesnice, moje fotozprávy
Základní umělecká škola Střelice uspořádala v pátek 12. června 2015 v areálu restaurace U Trnků souborový koncert svých žáků. Rozloučení se školním rokem formou veřejného vystoupení se stalo tradicí této úspěšné školy. Menší i větší soubory ukázaly návštěvníkům koncertu, co se v uplynulém školním roce naučily. Celá akce byla poznamenána dlouhodobým výpadkem elektrického proudu. Z tohoto důvodu nevystoupily pěvecké sbory.
56 fotek, 1.6.2015, 331 zobrazení, 3 komentáře | kultura, oslavy, vesnice, zábava, moje fotozprávy
Ve Střelicích u Brna se slaví mladé hody na slavnost Nejsvětější Trojice, hlavního patrona střelického kostela. Letos tato slavnost připadla na neděli 31. května. Pořádání tradičně zajišťuje místní Sbor dobrovolných hasičů společně se stárky. V pátek se staví máj, v sobotu večer je hodová zábava a v neděli odpoledne průvod obcí a hodová veselice u hasičky. Celkem se hodů zúčastnilo 22 párů ve střelickém kroji a čtyři páry ze sousedního Troubska. V nedělním odpoledni se programu a průvodu účastnili i střelické krojované děti. Program uzavřela Moravská beseda.
57 fotek, 30.5.2015, 329 zobrazení, 2 komentáře | kultura, oslavy, vesnice, zábava, moje fotozprávy
Ve Střelicích u Brna se slaví mladé hody na slavnost Nejsvětější Trojice, hlavního patrona střelického kostela. Letos tato slavnost připadla na neděli 31. května. Pořádání tradičně zajišťuje místní Sbor dobrovolných hasičů společně se stárky. V pátek se staví máj, v sobotu večer je hodová zábava a v neděli odpoledne průvod obcí a hodová veselice u hasičky. Celkem se hodů zúčastnilo 22 párů ve střelickém kroji a čtyři páry ze sousedního Troubska.
34 fotek, 29.5.2015, 170 zobrazení, přidat komentář | kultura, oslavy, vesnice, zábava, moje fotozprávy
Ve Střelicích u Brna se slaví mladé hody na slavnost Nejsvětější Trojice, hlavního patrona střelického kostela. Letos tato slavnost připadla na neděli 31. května. Pořádání tradičně zajišťuje místní Sbor dobrovolných hasičů společně se stárky. V pátek se staví máj, v sobotu večer je hodová zábava a v neděli odpoledne průvod obcí a hodová veselice u hasičky
35 fotek, 27.5.2015, 128 zobrazení, přidat komentář | děti, kultura, umělecké, vesnice
Absolventský koncert žáků Základní umělecké školy Střelice se uskutečnil 27.05.2015 v sále Obecního úřadu Střelice
63 fotek, 23.5.2015, 145 zobrazení, 8 komentářů | děti, sport, vesnice, moje fotozprávy
Sbor dobrovolných hasičů Střelice uspořádal 15. ročník soutěže mladších a starších žáků v požárním útoku. Soutěž se uskutečnila v sobotu 23.05.2015 v 9,00 hod. na prostranství u hasičské zbrojnice. Akce se účastnilo sedm družstev starších žáků a třináct družstev mladších žáků.
31 fotek, 17.5.2015, 161 zobrazení, přidat komentář
Svaté přijímání se jinak také nazývá svátost oltářní nebo eucharistie. První svaté přijímání patří mezi svátosti iniciační, to znamená, že následně po křtu, dokončuje uvedení dítěte do křesťanského života
První svaté přijímání se koná při slavnostní mši. Tu zahajuje průvod. Děti se poté posadí do předních lavic anebo na lavičky nebo židle před oltářem. Rodiče a prarodiče dětí mají rezervovány také přední řady a vhodná je účast kmotrů. Celá mše bývá animovaná, to znamená oživená zapojením dětí, které čtou čtení z Písma svatého, zpívají žalm, předčítají přímluvy, nesou obětní dary atd. Také promluva kněze je laděná k dětem a slavené události. Děti mají buď při sobě anebo umístěny u oltáře svou křestní svíci, která jim má připomínat jejich křest a za rozžatých svíček společně obnovují křestní slib.
25 fotek, 9.5.2015, 69 zobrazení, 2 komentáře | sport, události, vesnice, moje fotozprávy
Stavba „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice“ byla dokončena v souladu se smlouvou o dílo v dohodnutém termínu. Dílo bylo převzato zástupci obce a škola začne v rámci tělesné výchovy areál využívat od 11. května 2015. Střelická veřejnost bude mít možnost, v rámci dne „otevřených dveří“, se s dílem seznámit koncem měsíce května.
33 fotek, 3.5.2015, 168 zobrazení, 2 komentáře | lidé, oslavy, události, vesnice, moje fotozprávy
Obec Střelice zakoupila pro zásahovou jednotku dobrovolných hasičů nové dopravní vozidlo Ford. Vozidlo bylo spolufinancováno z dotačního programu Jihomoravského kraje. Úložný prostor vozidla si střeličtí hasiči upravili svépomocí pro potřeby zásahové jednotky.
V neděli 03.05.2015 se konala mše svatá u místní hasičské zbrojnice při příležitosti svátku sv. Floriána. Svatý Florián bývá nejčastěji zobrazován jako římský voják s přilbou, mečem a korouhví, vylévající z vědra vodu na hořící dům a někdy i na hořící chrám. Jeho památka je oslavována 4. května, stal se patronem všech hasičů, kominíků a zedníků. Je patronem proti požárům a vodě.
Nové vozidlo zásahové jednotky bylo při této příležitosti posvěceno.
45 fotek, 1.5.2015, 334 zobrazení, přidat komentář | lidé, události, vesnice, zábava, moje fotozprávy
Tradiční stavění ročníkové máje se uskutečnilo 30.4.2015 v areálu místního koupaliště ve Střelicích u Brna. Ve večerních hodinách, se pod vedením pana Ing. Aloise Lišky, za vydatné pomoci nejen devíti „rekrutů“, hlavně však početné skupiny jejich kamarádů a rodinných příslušníků, postavila během necelé hodiny 30 metrů vysoká mája. V letošním roce tuto dlouholetou tradici zajistil ročník 1997.
39 fotek, 11.1.2015, 174 zobrazení, 2 komentáře | děti, lidé, ostatní, vesnice, moje fotozprávy
Dobrovolníci farní charity ve Střelicích u Brna, pod záštitou Oblastní charity Rajhrad, uskutečnili v sobotu 10.01.2015 Tříkrálovou sbírku. Akce, probíhající po celé obci, se zúčastnilo čtyřiadevadesát koledníků a čtyřiadvacet organizačních pracovníků.
16 fotek, leden 2015, 114 zobrazení, přidat komentář | kultura, umělecké
Betlém u sv. Jakuba v Brně
Betlém pochází pravděpodobně z první poloviny 20. století. Dle záznamů v kronice kostela u sv. Jakuba byl postupně doplňován jednoduchými sádrovými figurkami, které darovali jednotliví farníci. Snaha o autentické zobrazení města Betléma na dekoraci v pozadí vycházela pravděpodobně z poutí do Svaté země, pořádaných z Brna od roku 1905. Pozadí betlému tvoří dekorace – stylizace domů a jeskyně. Nad nimi je umístěn trojdílný malovaný obraz znázorňující hornatou krajinu, přicházející karavanu a pastýře. Figury jsou sádrové. Panna Maria a sv. Josef klečí a sklánějí se nad narozeným Jezulátkem.
Zdroj internet: http://www.krestanskevanoce.cz/
24 fotek, 31.12.2014, 96 zobrazení, přidat komentář | kultura, umělecké
Betlém v Brně u minoritů začal vznikat brzo po 2. světové válce. Na žádost P. Škrdlíka vyřezal brněnský sochař a řezbář Jaroslav Vaněk v roce 1946 jesličky (byly bohužel odcizeny). V dalším roce přibyla socha Panny Marie a svatého Josefa a v roce 1948 byla vyřezána stáj a základní sestava kolem jesliček. V roce 1949 přibyl první ze Tří králů a pan Vaněk postupně vyřezával další figurky, mezi nimiž se objevují i postavy dvou chlapců, ve kterých řezbář znázornil své syny. Zvláštností betlému je figurka P. Škrdlíka, díky jehož podpoře a dlouholeté spolupráci s panem Vaňkem mohl tento betlém vzniknout. Betlém má takřka 20 metrů dlouhý podstavec, na jeho ohradě jsou reliéfy navštívení, obřezání, obětování a útěk do Egypta. Figury jsou z lipového dřeva, o velikosti 0,5 – 1 m, poslední z nich přibyla roku 1990 před autorovou smrtí a představuje sv. Anežku Českou. V roce 2012 betlém zrestauroval pan Zdeněk Marek.
Zdroj: internet http://www.krestanskevanoce.cz/

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron