Pexeso pro děti
na prázdniny

Za pár korun spoustu legrace
a ještě dětem cvičíte paměť.
Kód: NaPrazdniny

199 s kódem
Střelická chasa organizovala dožínkové odpoledne aneb Okolí v kole v sobotu 29.8.2015 od 14:00 do 18:00 hodin. U hasičky vystoupily pozvané soubory z okolí – Podskalák Troubsko, Nový Lískovec, Komín, Omice a další. K tanci a poslechu hrála cimbálová muzika Omičan. Na snímcích jsou omičtí stárci a děti omického Rákosníčku.
více  Zavřít popis alba 
 • 29.8.2015
 • 314 zobrazení
 • 0
 • 00
Sklizeň obilí na katastru obce Střelice
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 17.8.2015
 • 168 zobrazení
 • 1
 • 11
Současné tropické teploty ve druhé dekádě července nemají polevit. Zmizet někam k vodě si v posledních dnech přeje zřejmě každý. Střeličtí mají k dispozici areál koupaliště ve střední části obce, který je v současných vedrech hojně navštěvovaný. Oproti loňskému roku došlo k rozšíření služeb v areálu a k otevření nově vybudovaného brouzdaliště. Majitelem koupaliště je obec Střelice a nájemcem do 31.12.2018 je pan Ondřej Veverka.
více  Zavřít popis alba 
 • 18.7.2015
 • 2 726 zobrazení
 • 2
 • 00
Stavební dílo „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice“ bylo slavnostně otevřeno v neděli 14.06.2015 za účasti několika desítek střelických občanů a to formou dne „otevřených dveří“. Po úvodním slově ředitelky ZŠ a MŠ, paní Mgr. Heleny Fialové, přednesl starosta obce pan PaedDr. Zdeněk Ondrášek projev, ve kterém popsal celou historii vzniku tohoto krásného a nejen pro školní děti, užitečného díla. Následovalo tradiční stříhání pásky a prohlídka vybudovaného sportoviště.
více  Zavřít popis alba 
 • 15.6.2015
 • 121 zobrazení
 • 0
 • 00
Základní umělecká škola Střelice uspořádala v pátek 12. června 2015 v areálu restaurace U Trnků souborový koncert svých žáků. Rozloučení se školním rokem formou veřejného vystoupení se stalo tradicí této úspěšné školy. Menší i větší soubory ukázaly návštěvníkům koncertu, co se v uplynulém školním roce naučily. Celá akce byla poznamenána dlouhodobým výpadkem elektrického proudu. Z tohoto důvodu nevystoupily pěvecké sbory.
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 13.6.2015
 • 176 zobrazení
 • 0
 • 11
Ve Střelicích u Brna se slaví mladé hody na slavnost Nejsvětější Trojice, hlavního patrona střelického kostela. Letos tato slavnost připadla na neděli 31. května. Pořádání tradičně zajišťuje místní Sbor dobrovolných hasičů společně se stárky. V pátek se staví máj, v sobotu večer je hodová zábava a v neděli odpoledne průvod obcí a hodová veselice u hasičky. Celkem se hodů zúčastnilo 22 párů ve střelickém kroji a čtyři páry ze sousedního Troubska. V nedělním odpoledni se programu a průvodu účastnili i střelické krojované děti. Program uzavřela Moravská beseda.
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • 1.6.2015
 • 354 zobrazení
 • 3
 • 33
Ve Střelicích u Brna se slaví mladé hody na slavnost Nejsvětější Trojice, hlavního patrona střelického kostela. Letos tato slavnost připadla na neděli 31. května. Pořádání tradičně zajišťuje místní Sbor dobrovolných hasičů společně se stárky. V pátek se staví máj, v sobotu večer je hodová zábava a v neděli odpoledne průvod obcí a hodová veselice u hasičky. Celkem se hodů zúčastnilo 22 párů ve střelickém kroji a čtyři páry ze sousedního Troubska.
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 30.5.2015
 • 343 zobrazení
 • 0
 • 22
Ve Střelicích u Brna se slaví mladé hody na slavnost Nejsvětější Trojice, hlavního patrona střelického kostela. Letos tato slavnost připadla na neděli 31. května. Pořádání tradičně zajišťuje místní Sbor dobrovolných hasičů společně se stárky. V pátek se staví máj, v sobotu večer je hodová zábava a v neděli odpoledne průvod obcí a hodová veselice u hasičky
více  Zavřít popis alba 
 • 29.5.2015
 • 189 zobrazení
 • 1
 • 00
Absolventský koncert žáků Základní umělecké školy Střelice se uskutečnil 27.05.2015 v sále Obecního úřadu Střelice
více  Zavřít popis alba 
 • 27.5.2015
 • 145 zobrazení
 • 0
 • 00
Sbor dobrovolných hasičů Střelice uspořádal 15. ročník soutěže mladších a starších žáků v požárním útoku. Soutěž se uskutečnila v sobotu 23.05.2015 v 9,00 hod. na prostranství u hasičské zbrojnice. Akce se účastnilo sedm družstev starších žáků a třináct družstev mladších žáků.
více  Zavřít popis alba 
8 komentářů
 • 23.5.2015
 • 158 zobrazení
 • 5
 • 88
Svaté přijímání se jinak také nazývá svátost oltářní nebo eucharistie. První svaté přijímání patří mezi svátosti iniciační, to znamená, že následně po křtu, dokončuje uvedení dítěte do křesťanského života
První svaté přijímání se koná při slavnostní mši. Tu zahajuje průvod. Děti se poté posadí do předních lavic anebo na lavičky nebo židle před oltářem. Rodiče a prarodiče dětí mají rezervovány také přední řady a vhodná je účast kmotrů. Celá mše bývá animovaná, to znamená oživená zapojením dětí, které čtou čtení z Písma svatého, zpívají žalm, předčítají přímluvy, nesou obětní dary atd. Také promluva kněze je laděná k dětem a slavené události. Děti mají buď při sobě anebo umístěny u oltáře svou křestní svíci, která jim má připomínat jejich křest a za rozžatých svíček společně obnovují křestní slib.
více  Zavřít popis alba 
 • 17.5.2015
 • 175 zobrazení
 • 0
 • 00
Stavba „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice“ byla dokončena v souladu se smlouvou o dílo v dohodnutém termínu. Dílo bylo převzato zástupci obce a škola začne v rámci tělesné výchovy areál využívat od 11. května 2015. Střelická veřejnost bude mít možnost, v rámci dne „otevřených dveří“, se s dílem seznámit koncem měsíce května.
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 9.5.2015
 • 74 zobrazení
 • 2
 • 22
Obec Střelice zakoupila pro zásahovou jednotku dobrovolných hasičů nové dopravní vozidlo Ford. Vozidlo bylo spolufinancováno z dotačního programu Jihomoravského kraje. Úložný prostor vozidla si střeličtí hasiči upravili svépomocí pro potřeby zásahové jednotky.
V neděli 03.05.2015 se konala mše svatá u místní hasičské zbrojnice při příležitosti svátku sv. Floriána. Svatý Florián bývá nejčastěji zobrazován jako římský voják s přilbou, mečem a korouhví, vylévající z vědra vodu na hořící dům a někdy i na hořící chrám. Jeho památka je oslavována 4. května, stal se patronem všech hasičů, kominíků a zedníků. Je patronem proti požárům a vodě.
Nové vozidlo zásahové jednotky bylo při této příležitosti posvěceno.
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 3.5.2015
 • 182 zobrazení
 • 0
 • 22
Tradiční stavění ročníkové máje se uskutečnilo 30.4.2015 v areálu místního koupaliště ve Střelicích u Brna. Ve večerních hodinách, se pod vedením pana Ing. Aloise Lišky, za vydatné pomoci nejen devíti „rekrutů“, hlavně však početné skupiny jejich kamarádů a rodinných příslušníků, postavila během necelé hodiny 30 metrů vysoká mája. V letošním roce tuto dlouholetou tradici zajistil ročník 1997.
více  Zavřít popis alba 
 • 1.5.2015
 • 346 zobrazení
 • 0
 • 00
Dobrovolníci farní charity ve Střelicích u Brna, pod záštitou Oblastní charity Rajhrad, uskutečnili v sobotu 10.01.2015 Tříkrálovou sbírku. Akce, probíhající po celé obci, se zúčastnilo čtyřiadevadesát koledníků a čtyřiadvacet organizačních pracovníků.
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 11.1.2015
 • 182 zobrazení
 • 0
 • 22
Betlém u sv. Jakuba v Brně
Betlém pochází pravděpodobně z první poloviny 20. století. Dle záznamů v kronice kostela u sv. Jakuba byl postupně doplňován jednoduchými sádrovými figurkami, které darovali jednotliví farníci. Snaha o autentické zobrazení města Betléma na dekoraci v pozadí vycházela pravděpodobně z poutí do Svaté země, pořádaných z Brna od roku 1905. Pozadí betlému tvoří dekorace – stylizace domů a jeskyně. Nad nimi je umístěn trojdílný malovaný obraz znázorňující hornatou krajinu, přicházející karavanu a pastýře. Figury jsou sádrové. Panna Maria a sv. Josef klečí a sklánějí se nad narozeným Jezulátkem.
Zdroj internet: http://www.krestanskevanoce.cz/
Kategorie: kulturaumělecké
více  Zavřít popis alba 
 • leden 2015
 • 127 zobrazení
 • 0
 • 00
Betlém v Brně u minoritů začal vznikat brzo po 2. světové válce. Na žádost P. Škrdlíka vyřezal brněnský sochař a řezbář Jaroslav Vaněk v roce 1946 jesličky (byly bohužel odcizeny). V dalším roce přibyla socha Panny Marie a svatého Josefa a v roce 1948 byla vyřezána stáj a základní sestava kolem jesliček. V roce 1949 přibyl první ze Tří králů a pan Vaněk postupně vyřezával další figurky, mezi nimiž se objevují i postavy dvou chlapců, ve kterých řezbář znázornil své syny. Zvláštností betlému je figurka P. Škrdlíka, díky jehož podpoře a dlouholeté spolupráci s panem Vaňkem mohl tento betlém vzniknout. Betlém má takřka 20 metrů dlouhý podstavec, na jeho ohradě jsou reliéfy navštívení, obřezání, obětování a útěk do Egypta. Figury jsou z lipového dřeva, o velikosti 0,5 – 1 m, poslední z nich přibyla roku 1990 před autorovou smrtí a představuje sv. Anežku Českou. V roce 2012 betlém zrestauroval pan Zdeněk Marek.
Zdroj: internet http://www.krestanskevanoce.cz/
Kategorie: kulturaumělecké
více  Zavřít popis alba 
 • 31.12.2014
 • 113 zobrazení
 • 0
 • 00
Tvůrce brněnského petrovského betléma Heřman Kotrba začal s vyřezáváním v pohnutých dobách v roce 1950. V tomto roce byl brněnským biskupem Mons. dr. Karel Skoupý a farářem zdejší farnosti P. Josef Navrkal, který tento počin všemožně podporoval jak finančně, tak neustálým povzbuzováním a velkým zájmem o nově vznikající dílo. Heřman Kotrba vyřezával svůj betlém s velkou chutí a dokončil ho v roce 1953. Betlém je vyřezán z několika monobloků lipového dřeva a od ostatních betlémů se odlišuje tím, že jeho figury nejsou vyřezány každá zvlášť, ale v několika skulpturách sdružených postav. Dokolorovány jsou vodovou temperou a poté přelakovány. Betlém je tvořen hvězdou a figurami andělů. V jeskyni je Svatá rodina – Panna Maria a sv. Josef se sklánějí nad jesličkami s narozeným Ježíškem. Tomu se přicházejí poklonit pastýři a králové.
Zdroj: internet http://www.krestanskevanoce.cz/
Kategorie: kulturaumělecké
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 31.12.2014
 • 137 zobrazení
 • 0
 • 11
Pod záštitou střelického Junáka a aktivní účastí jeho současných i bývalých členů nacvičila, paní Jana Vidláková s kolektivem, divadelní představení pod názvem "Živý betlém" a to již pošesté. Představení se uskutečnilo na Boží hod vánoční ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Střelicích u Brna, který byl do posledního místa zaplněn spokojenými diváky. Přítomen byl i Mons. František Koutný, děkan rosické farnosti. Přes padesát účinkujících herců a zpěváků vytvořilo v hodinovém představení nádhernou vánoční atmosféru odměněnou diváky dlouhotrvajícím potleskem. Představení bylo zakončeno vánoční koledou „Narodil se Kristus Pán“.
více  Zavřít popis alba 
 • 26.12.2014
 • 400 zobrazení
 • 1
 • 00
Sezóna honů vrcholí, myslivci střílejí bažanty, zajíce a škodnou. Lesem a polem zní Halali i Lovu zdar! Myslivci a honci Mysliveckého sdružení Výrovka Střelice u Brna v sobotu absolvovali poslední leč. Slavnostní výřad začíná. Na zemi před nimi leží ve vyrovnaných řadách pouze čtyři zajíci a padesát bažantů.
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • 13.12.2014
 • 206 zobrazení
 • 0
 • 33
Ledovka
Největší ledovková kalamita takového rozsahu na jižní Moravě byla naposledy v roce 1979. Na jižní Moravě bylo mnoho obcí bez elektřiny, nejvíce na Brněnsku včetně Střelic. Správa údržby silnic Jihomoravského kraje řešila množství popadaných stromů. Vůbec nejhorší situace byla mezi Tetčicemi a Střelicemi, kde jich popadalo nejvíc. Silnice byla z tohoto důvodu uzavřená. S odklízením pomáhali také střeličtí hasiči.
více  Zavřít popis alba 
9 komentářů
 • 3.12.2014
 • 175 zobrazení
 • 7
 • 99
SEŠLOST - Sdružení občanů pro kulturu Střelice, uspořádala v prostorách Obecního úřadu Střelice vánoční prodejní výstavu. Co bylo v nabídce a jaká byla atmosféra na začátku letošního adventu v prostorách radnice zachytil fotograf
více  Zavřít popis alba 
 • 2.12.2014
 • 130 zobrazení
 • 0
 • 00
Císařské, také staré, hody ve Střelicích u Brna.
Tradičně, třetí neděli v říjnu, se ve Střelicích slaví staré hody. Letos tato slavnost připadla na neděli 19. října. V pátek večer postavili stárci a jejich kamarádi máju, v sobotu dopoledne vyzdobili sokolovnu a večer byla v sokolovně hodová zábava. V neděli odpoledne ve 14 hodin se sešlo 26 párů stárků a stárek a dva stárci-sklepníci před hasičskou zbrojnicí. Po společném focení prošli dolní částí obce s dechovou hudbou. Po cestě si několikrát zatančili a pak pokračovali v sále sokolovny, kde předvedli Moravskou besedu.
více  Zavřít popis alba 
5 komentářů
 • 19.10.2014
 • 341 zobrazení
 • 2
 • 55
Zájezd na Ještěd, dále Harrachov, zámek Ksiaž, kostel Míru ve Svidnici, sklárna Harrachov a Vrchlabí
Kategorie: cestování
více  Zavřít popis alba 
6 komentářů
 • září 2014
 • 159 zobrazení
 • 1
 • 66

Nebyla nalezena žádná alba.

viz poznámky na snímcích

Adresa na Rajčeti

www.fukan.rajce.idnes.cz

Aktivní od

4. července 2009

Pohlaví

muž

Datum narození

neuvedeno

Webová adresa

http://rajce_beta53-96

Mí oblíbení lidé na Rajčeti

Má oblíbená alba na Rajčeti

Moji fanoušci na Rajčeti (sledují mě)

reklama