viz poznámky na snímcích
reklama
53 fotek, 27.8.2016, 127 zobrazení, přidat komentář | lidé, sport, vesnice, moje fotozprávy
V sobotu 27.8.2016 se v odpoledních hodinách uskutečnil další ročník soutěže Střelická osma, která je zařazena do série soutěží "Turné čtyř osem". Soutěží se s historickými přenosnými požárními stříkačkami PS 8 s datem výroby do roku 1970.
Letošní soutěže se zúčastnilo celkem 18 družstev, z toho 4 ženská družstva. Vítězem se stalo družstvo z Ocmanic v čase 26,96 vteřin. Na druhém místě skončilo družstvo Střelice "A" v čase 27,80 vteřin a třetí družstvo z Katova v čase 28,01 vteřin. Družstvo žen z Prštic slavilo vítězství za čas 34,06 vteřin.
34 fotek, 2.8.2016, 89 zobrazení, 1 komentář | koníčky, lidé, sport, vesnice
Chov koní
Tréninkové a rehabilitační středisko stáje Skree Jaroslava Dobrovolného sídlí v objektu farmy Myslivna na okraji obce Střelice u Brna. Farma může poskytnout ustájení až 40 koním ve dvou budovách, stáje obklopuje pět hektarů travnatých pastvin rozdělených na výběhy. Okolními smíšenými lesy prochází několik kilometrů cest vhodných jak k vyjížďkám, tak k objemové přípravě dostihových koní. Klusáci trénují na přilehlém kilometrovém oválu s pískovým povrchem. Pro jezdecký výcvik je k dispozici prostorná nekrytá jízdárna.
42 fotek, 2.7.2016, 705 zobrazení, přidat komentář | sport, vesnice, moje fotozprávy
Na střelickém koupališti byla zahájena sezóna v pátek 1. července. Nájemník pan Ondřej Veverka se postaral o další zlepšení služeb a stavebních úprav tohoto areálu.
25 fotek, červen 2016, 316 zobrazení, přidat komentář | lidé, práce, vesnice, moje fotozprávy
Před zahájením letošní letní sezóny se na střelickém koupališti pracuje na plánovaných úpravách. Nové oplocení realizuje zámečnická firma pana Zdeňka Parolka. Majitelem koupaliště je obec Střelice a nájemcem do 31.12.2018 je pan Ondřej Veverka, který s pomocí rodinných příslušníků intenzivně pracuje na spoustě věcí, které to v areálu koupaliště udělají o hodně útulnější a pro návštěvníky příjemnější.
12 fotek, 25.6.2016, 147 zobrazení, přidat komentář | sport, vesnice, moje fotozprávy
Volejbalový oddíl Sokola Střelice uspořádal 42. ročník turnaje generací 25.06.2016. V průběhu soboty se na antukovém dvorci za sokolovnou aktivně zapojilo do hry 30 sportovců. Podpořit je přišlo přes 35 bývalých volejbalistů.
46 fotek, 25.6.2016, 105 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
V roce 2005 se konala první Dlouhá noc kostelů ve Vídni a během čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kostely na několika místech v České republice. Letos poprvé organizovala tuto akci i střelická farnost. V pátek 10. června 2016 byl v této souvislosti otevřen pro širokou veřejnost i kostel Nejsvětější Trojice.
58 fotek, 10.6.2016, 97 zobrazení, přidat komentář | děti, kultura, umělecké, vesnice, moje fotozprávy
Základní umělecká škola Střelice uspořádala v pátek 10. června 2016 v areálu restaurace U Trnků souborový koncert svých žáků. Rozloučení se školním rokem formou veřejného vystoupení se stalo tradicí této úspěšné školy. Menší i větší soubory ukázaly návštěvníkům koncertu, co se v uplynulém školním roce naučily. Tentokrát přálo i počasí, takže koncert proběhl úspěšně za tradičně hojné účasti spokojených posluchačů.
64 fotek, 29.5.2016, 199 zobrazení, 1 komentář | lidé, sport, vesnice, moje fotozprávy
Hasičské závody ve Střelicích
V sobotu 28. května 2016, na prostranství u hasičské zbrojnice, se konala soutěž mladších a starších žáku v požárním útoku za účasti 20 družstev. V neděli 29. května 2016, pokračovala v požárním útoku soutěž mužů a žen o putovní pohár starosty obce Střelice. Této soutěže se zúčastnila dvě družstva žen a jedenáct družstev mužů. Časy každého soutěžního družstva se měřily elektronicky.
Tyto soutěže mají ve Střelicích dlouhou tradici. V roce 1978 je začali organizovat dlouholetí členové místního Sboru dobrovolných hasičů, tehdejší velitel bratr Antonín Vidlák a předseda bratr Jaroslav Štveráček st.
47 fotek, 26.5.2016, 161 zobrazení, přidat komentář | lidé, vesnice, moje fotozprávy
Slavnost Těla a krve Páně
Nepravidelně, protože v závislosti na Velikonocích, které se rovněž v kalendáři každý rok posouvají na různá data, slaví římskokatolická církev zvláštní svátek zasvěcený oslavě té skutečnosti, že se Boží Syn stal naším pokrmem. Každý rok tento svátek, lidově zvaný "Boží Tělo", připadá na čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice (60 dnů po Velikonoční neděli).
Po mši svaté vyšel ze střelického kostela Nejsvětější Trojice eucharistický průvod. U čtyř domů byly postaveny a květinami ozdobeny oltáře, kněz s eucharistií v monstranci v doprovodu dechové hudby, družiček, ministrantů a věřících prošel obcí, zastavil se u připravených oltářů, pomodlil se a požehnal přítomným věřícím, všem obyvatelům a celé obci. Tato slavnost se ve Střelicích opět konala po mnoha dlouhých letech.
48 fotek, 26.5.2016, 181 zobrazení, přidat komentář | kultura, umělecké, vesnice, moje fotozprávy
24. a 25. května 2016 vystoupili na slavnostních koncertech letošní absolventi hudebního oboru Základní umělecké školy ve Střelicích a ukončili tím studium prvního nebo druhého stupně. Svými výkony potěšili nejen své pedagogy, ale také rodiče a ostatní diváky. Se školním rokem 2015/2016 se rozloučí žáci a učitelé ZUŠ Střelice již tradiční akcí – Souborovým koncertem dne 10. června 2016
56 fotek, 22.5.2016, 405 zobrazení, 2 komentáře | lidé, oslavy, vesnice, zábava, moje fotozprávy
Ve Střelicích u Brna se slaví mladé hody na slavnost Nejsvětější Trojice, hlavního patrona střelického kostela. Letos tato slavnost připadla na neděli 22. května. Pořádání tradičně zajišťuje místní Sbor dobrovolných hasičů společně se stárky. V pátek se staví mája, v sobotu večer je hodová zábava a v neděli odpoledne průvod obcí a hodová veselice u hasičky. V nedělním odpoledni se programu a průvodu účastnili v hojném počtu i střelické krojované děti.
39 fotek, 22.5.2016, 280 zobrazení, přidat komentář | lidé, oslavy, vesnice, moje fotozprávy
Slavnostní mše svatá
Ve Střelicích u Brna se slaví mladé hody na slavnost Nejsvětější Trojice, hlavního patrona střelického kostela. Letos tato slavnost připadla na neděli 22. května. Pořádání tradičně zajišťuje místní Sbor dobrovolných hasičů společně se stárky. Pravidelnou součástí slavnosti se ve Střelicích koná v kostele Nejsvětější Trojice slavnostní mše svatá. I letos ji celebroval PhDr. Mgr. Vladimír TEŤHAL, administrátor farnosti.
56 fotek, 16.5.2016, 193 zobrazení, přidat komentář | události, vesnice, moje fotozprávy
U Obrázku
Posvěcení sošky Panny Marie se konalo v nedělním odpoledni 15. května 2016 ve Střelicích u Brna. Průvod se soškou směřoval z kostela Nejsvětější Trojice, ulicí Bezručovou a K Myslivně do míst, kde v minulosti, na kraji lesa v katastru obce s názvem Vysoká hora, bylo místo pojmenováno U Obrázku. Autorem sošky je střelický občan pan Josef Svoboda. Ve spolupráci s panem Jiřím Liškou celé dílo realizovali do konečné podoby.
67 fotek, 12.5.2016, 65 zobrazení, 2 komentáře | moje fotozprávy
Výlet seniorů
Ve středu 11. května 2016 uskutečnili střeličtí senioři jednodenní autobusový zájezdu na východní Moravu. Vedoucímu zájezdu, panu Jaroslavu Dostalíkovi, se přihlásilo čtyřicet účastníků a to nejen seniorů. Prvním cílem byla obec Střílky. Následoval hrad Buchlov, Velehrad, Modrá a Staré Město.
31 fotek, 30.4.2016, 322 zobrazení, 1 komentář | lidé, ostatní, vesnice, zábava, moje fotozprávy
Tradiční stavění ročníkové máje se uskutečnilo 30.4.2016 v areálu místního koupaliště ve Střelicích u Brna. Ve večerních hodinách,pod vedením pana Ing. Aloise Lišky, za vydatné pomoci nejen osmi „rekrutů“, hlavně však početné skupiny jejich kamarádů a rodinných příslušníků, byla postavena během necelé hodiny 32 metrů vysoká mája. V letošním roce tuto dlouholetou tradici zajistil ročník 1998.
38 fotek, 30.4.2016, 164 zobrazení, přidat komentář | oslavy, příroda, události, vesnice, moje fotozprávy
Včelaři ze Střelic oslavili 110. výročí založení spolku
Spolek sdružuje 56 včelařů ze Střelic, Troubska, Nebovid, Ostopovic a Popůvek. Registrovaných je také 13 včelařů, kteří mají v okolních obcích umístěna svá včelstva. Celkem je postaráno o 564 včelstev na 63 stanovištích.
Oslavy se konaly o víkendu 30. dubna – 1. května. V sobotu proběhla slavnostní schůze, které se zúčastnili i starostové Střelic a Nebovid. Přišel i dlouholetý předseda přítel Josef Machát. Rozhořela se živá diskuse, o tom co včelaře trápí, zejména zemědělské postřiky, které pravidelně poškozují naše včelstva. Poté se vydali ke křížku Holešovských, kde na památku výročí vysadili včelaři dvě vzrostlé lípy.
50 fotek, 4.1.2016, 76 zobrazení, přidat komentář | ostatní, vesnice
71 fotek, 25.12.2015, 189 zobrazení, přidat komentář | děti, kultura, lidé, vesnice, moje fotozprávy
Pod záštitou střelického Junáka a aktivní účastí jeho současných i bývalých členů nacvičila paní Jana Vidláková s kolektivem, divadelní představení pod názvem "Živý betlém" a to již posedmé. Představení se uskutečnilo na Boží hod vánoční ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Střelicích u Brna, který byl do posledního místa zaplněn nadšenými diváky. Přítomen byl i PhDr. Mgr. Vladimír Teťhal - administrátor střelické farnosti. Přes padesát účinkujících herců, zpěváků a hudebníků vytvořilo v hodinovém představení nádhernou vánoční atmosféru odměněnou diváky dlouhotrvajícím potleskem. Představení bylo zakončeno vánoční koledou „Narodil se Kristus Pán“ a před kostelem bylo setkání ukončeno ohňostrojem.
54 fotek, 23.12.2015, 155 zobrazení, přidat komentář | děti, kultura, umělecké, vesnice, moje fotozprávy
Pod záštitou střelického Junáka a aktivní účastí jeho současných i bývalých členů nacvičila, paní Jana Vidláková s kolektivem, divadelní představení pod názvem "Živý betlém" a to již posedmé. Představení se uskuteční na Boží hod vánoční ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Střelicích u Brna. Včera proběhla generální zkouška.
18 fotek, listopad 2012 až prosinec 2015, 74 zobrazení, přidat komentář | architektura, práce, vesnice, moje fotozprávy
K úspěšnému dokončení stavby rekonstrukce Základní umělecké školy na střelickém náměstí Svobody došlo ve čtvrtek 10.12.2015. Stavba byla zástupci obce převzata a stavební úřad vydal kolaudační rozhodnutí. Po vybudování sportovního areálu u ZŠ Střelice a po rekonstrukci zdravotního střediska byla v letošním roce realizována, nejen pro střelické občany, další potřebná investice. Na všechny tři stavby byly vedením obce získány významné dotace.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.