Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
Seznamte se s novými Pravidly a Podmínkami soukromí spojené s nařízením GDPR.
Založit účet
 
viz poznámky na snímcích

reklama

16 fotek, leden 2015, 92 zobrazení, přidat komentář | kultura, umělecké
Betlém u sv. Jakuba v Brně
Betlém pochází pravděpodobně z první poloviny 20. století. Dle záznamů v kronice kostela u sv. Jakuba byl postupně doplňován jednoduchými sádrovými figurkami, které darovali jednotliví farníci. Snaha o autentické zobrazení města Betléma na dekoraci v pozadí vycházela pravděpodobně z poutí do Svaté země, pořádaných z Brna od roku 1905. Pozadí betlému tvoří dekorace – stylizace domů a jeskyně. Nad nimi je umístěn trojdílný malovaný obraz znázorňující hornatou krajinu, přicházející karavanu a pastýře. Figury jsou sádrové. Panna Maria a sv. Josef klečí a sklánějí se nad narozeným Jezulátkem.
Zdroj internet: http://www.krestanskevanoce.cz/
24 fotek, 31.12.2014, 76 zobrazení, přidat komentář | kultura, umělecké
Betlém v Brně u minoritů začal vznikat brzo po 2. světové válce. Na žádost P. Škrdlíka vyřezal brněnský sochař a řezbář Jaroslav Vaněk v roce 1946 jesličky (byly bohužel odcizeny). V dalším roce přibyla socha Panny Marie a svatého Josefa a v roce 1948 byla vyřezána stáj a základní sestava kolem jesliček. V roce 1949 přibyl první ze Tří králů a pan Vaněk postupně vyřezával další figurky, mezi nimiž se objevují i postavy dvou chlapců, ve kterých řezbář znázornil své syny. Zvláštností betlému je figurka P. Škrdlíka, díky jehož podpoře a dlouholeté spolupráci s panem Vaňkem mohl tento betlém vzniknout. Betlém má takřka 20 metrů dlouhý podstavec, na jeho ohradě jsou reliéfy navštívení, obřezání, obětování a útěk do Egypta. Figury jsou z lipového dřeva, o velikosti 0,5 – 1 m, poslední z nich přibyla roku 1990 před autorovou smrtí a představuje sv. Anežku Českou. V roce 2012 betlém zrestauroval pan Zdeněk Marek.
Zdroj: internet http://www.krestanskevanoce.cz/
22 fotek, 31.12.2014, 103 zobrazení, 1 komentář | kultura, umělecké
Tvůrce brněnského petrovského betléma Heřman Kotrba začal s vyřezáváním v pohnutých dobách v roce 1950. V tomto roce byl brněnským biskupem Mons. dr. Karel Skoupý a farářem zdejší farnosti P. Josef Navrkal, který tento počin všemožně podporoval jak finančně, tak neustálým povzbuzováním a velkým zájmem o nově vznikající dílo. Heřman Kotrba vyřezával svůj betlém s velkou chutí a dokončil ho v roce 1953. Betlém je vyřezán z několika monobloků lipového dřeva a od ostatních betlémů se odlišuje tím, že jeho figury nejsou vyřezány každá zvlášť, ale v několika skulpturách sdružených postav. Dokolorovány jsou vodovou temperou a poté přelakovány. Betlém je tvořen hvězdou a figurami andělů. V jeskyni je Svatá rodina – Panna Maria a sv. Josef se sklánějí nad jesličkami s narozeným Ježíškem. Tomu se přicházejí poklonit pastýři a králové.
Zdroj: internet http://www.krestanskevanoce.cz/
57 fotek, 26.12.2014, 381 zobrazení, přidat komentář | děti, kultura, oslavy, vesnice, moje fotozprávy
Pod záštitou střelického Junáka a aktivní účastí jeho současných i bývalých členů nacvičila, paní Jana Vidláková s kolektivem, divadelní představení pod názvem "Živý betlém" a to již pošesté. Představení se uskutečnilo na Boží hod vánoční ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Střelicích u Brna, který byl do posledního místa zaplněn spokojenými diváky. Přítomen byl i Mons. František Koutný, děkan rosické farnosti. Přes padesát účinkujících herců a zpěváků vytvořilo v hodinovém představení nádhernou vánoční atmosféru odměněnou diváky dlouhotrvajícím potleskem. Představení bylo zakončeno vánoční koledou „Narodil se Kristus Pán“.
34 fotek, 13.12.2014, 183 zobrazení, 3 komentáře | příroda, vesnice, zvířata, moje fotozprávy
Sezóna honů vrcholí, myslivci střílejí bažanty, zajíce a škodnou. Lesem a polem zní Halali i Lovu zdar! Myslivci a honci Mysliveckého sdružení Výrovka Střelice u Brna v sobotu absolvovali poslední leč. Slavnostní výřad začíná. Na zemi před nimi leží ve vyrovnaných řadách pouze čtyři zajíci a padesát bažantů.
Ledovka  7
22 fotek, 3.12.2014, 157 zobrazení, 9 komentářů | ostatní, příroda, události, vesnice, moje fotozprávy
Ledovka
Největší ledovková kalamita takového rozsahu na jižní Moravě byla naposledy v roce 1979. Na jižní Moravě bylo mnoho obcí bez elektřiny, nejvíce na Brněnsku včetně Střelic. Správa údržby silnic Jihomoravského kraje řešila množství popadaných stromů. Vůbec nejhorší situace byla mezi Tetčicemi a Střelicemi, kde jich popadalo nejvíc. Silnice byla z tohoto důvodu uzavřená. S odklízením pomáhali také střeličtí hasiči.
22 fotek, 2.12.2014, 114 zobrazení, přidat komentář | ostatní, vesnice, moje fotozprávy
SEŠLOST - Sdružení občanů pro kulturu Střelice, uspořádala v prostorách Obecního úřadu Střelice vánoční prodejní výstavu. Co bylo v nabídce a jaká byla atmosféra na začátku letošního adventu v prostorách radnice zachytil fotograf
62 fotek, 19.10.2014, 302 zobrazení, 5 komentářů | vesnice, zábava, moje fotozprávy
Císařské, také staré, hody ve Střelicích u Brna.
Tradičně, třetí neděli v říjnu, se ve Střelicích slaví staré hody. Letos tato slavnost připadla na neděli 19. října. V pátek večer postavili stárci a jejich kamarádi máju, v sobotu dopoledne vyzdobili sokolovnu a večer byla v sokolovně hodová zábava. V neděli odpoledne ve 14 hodin se sešlo 26 párů stárků a stárek a dva stárci-sklepníci před hasičskou zbrojnicí. Po společném focení prošli dolní částí obce s dechovou hudbou. Po cestě si několikrát zatančili a pak pokračovali v sále sokolovny, kde předvedli Moravskou besedu.
62 fotek, září 2014, 135 zobrazení, 6 komentářů | cestování
Zájezd na Ještěd, dále Harrachov, zámek Ksiaž, kostel Míru ve Svidnici, sklárna Harrachov a Vrchlabí
54 fotek, 30.8.2014, 144 zobrazení, přidat komentář | lidé, sport, události, vesnice, moje fotozprávy
V sobotu 30.8.2014 v odpoledních hodinách se uskutečnil 5. ročník soutěže Střelická osma, která je zařazena do série soutěží "Turné čtyř osem". Soutěží se s historickými přenosnými požárními stříkačkami PS 8 s datem výroby do roku 1970.
Letošní soutěže se zúčastnilo celkem 21 družstev, z toho 5 ženských. Vítězem se stalo družstvo z Jasenic v čase 25,10 vteřin. Na druhém místě skončilo družstvo Katov "A" a třetí družstvo z Ocmanic. Střelická družstva skončila na 4., 5., 7. a 18. místě.
Na závěr soutěže si zkusili provést požární útok i naši hosté z italského Assaga. Bylo sice nutné jim hadice na základně nachystat a půjčit strojníka, kterého jim dělal velitel střelických hasičů Jaroslav Štveráček. Samotný požární útok provedli ve velmi pěkném čase 36,71 vteřin, čímž se zařadili na 15. místo a dokázali tak porazit i některá další družstva, která pravidelně trénují.
75 fotek, 4.7.2014, 109 zobrazení, 1 komentář | kultura, umělecké, vesnice, zábava, moje fotozprávy
Big Band Grupa hraje pod vedením pana učitele Roberta Kukly od roku 2002. Je docela unikátní v tom, že vznikl na malé venkovské škole a je složen z místních žáků, které si tato škola od prvních hudebních krůčků vychovala. Baví je hrát jazz, ale i klasické swingové skladby. Kromě samostatných koncertů a vystoupení pravidelně hraje Grupa na akcích pořádaných ZUŠ Střelice. V roce 2008 reprezentovala nejen školu, ale celou obec na mezinárodním setkání partnerských měst z Itálie a Francie. Největším soutěžním úspěchem souboru je „Stříbrné pásmo“ v ústředním kole národní soutěže ZUŠ jazzových, estrádních a tanečních orchestrů 2010 v Litvínově.
56 fotek, 20.6.2014, 145 zobrazení, 3 komentáře | děti, kultura, umělecké, vesnice, moje fotozprávy
Základní umělecká škola Střelice uspořádala v pátek 20. června 2014 v areálu restaurace U Trnků souborový koncert svých žáků. Rozloučení se školním rokem formou veřejného vystoupení se stalo tradicí této úspěšné školy. Menší i větší soubory ukázaly návštěvníkům koncertu, co se v uplynulém školním roce naučily. Součástí koncertu byl křest CD dechové hudby Frajárenka. Křest provedl místostarosta obce, která je zřizovatelem umělecké školy, pan Jiří Vašulín.
57 fotek, červen 2014, 361 zobrazení, přidat komentář | oslavy, události, vesnice, zábava, moje fotozprávy
Ve Střelicích u Brna se slaví mladé hody na slavnost Nejsvětější Trojice, hlavního patrona střelického kostela. Letos tato slavnost připadla na neděli 15. června. Pořádání tradičně zajišťuje místní Sbor dobrovolných hasičů společně se stárky. K tanci hrála dechová hudba Galánka z Klobouk u Brna. Velký úspěch mělo vystoupení nejmladších krojovaných dětí.
9 fotek, 13.6.2014, 132 zobrazení, 2 komentáře | kultura, vesnice, zábava, moje fotozprávy
Střeličtí stárci si ke stavění hodové máje pozvali cimbálovou muziku Václava Kovaříka
43 fotek, 13.6.2014, 160 zobrazení, 2 komentáře | lidé, oslavy, události, vesnice, moje fotozprávy
Postavit pořádnou májku z pěkně urostlého smrku není vůbec snadné. Však je k tomu zapotřebí mnoha párů rukou a jakýchsi podpůrných tyčí, než nazdobený vršek zaujme vertikální polohu. Ale zvyk je to starý a krásný a je dobře, že nezanikl. Při příležitosti mladých a císařských hodů tuto tradici dodržují střeličtí stárci ve spolupráci s vedením SDH ve Střelicích u Brna
20 fotek, leden až červen 2014, 111 zobrazení, přidat komentář | architektura, krajina, města, širokoúhlé
Pohledy na jihozápad Brna z katastru obce Střelice
40 fotek, 6.6.2014, 195 zobrazení, přidat komentář | kultura, lidé, vesnice, zábava, moje fotozprávy
Country večer
Střelická trampská skupina Ibatak uspořádala na dvoře restaurace U Trnků country večer v pátek 06. června. K poslechu zahráli i její hosté, brněnská skupina Kati a Omičtí bardi.
20 fotek, 1.6.2014, 140 zobrazení, 2 komentáře | lidé, oslavy, sport, vesnice, moje fotozprávy
Velitel SDH ve Střelicích u Brna, Jaroslav Štveráček ml., absolvoval při dnešní soutěži požárního útoku podle pravidel požárního sportu již svůj 35. ročník. Kromě věcné ceny se podrobil i mokré "odměny".
1 fotka, 1.6.2014, 296 zobrazení, přidat komentář | sport, vesnice, Soutěž: Fotka roku 2014
Velitel SDH ve Střelicích u Brna, Jaroslav Štveráček ml., absolvoval při dnešní soutěži požárního útoku podle pravidel požárního sportu již svůj 35. ročník. Kromě věcné ceny se podrobil i mokré "odměny".
83 fotek, 1.6.2014, 103 zobrazení, 5 komentářů | lidé, sport, vesnice, moje fotozprávy
Soutěž o putovní pohár starosty obce Střelice u Brna v požárním útoku žen a mužů, podle pravidel požárního sportu, se uskutečnila v první červnovou neděli před místní hasičkou. V ženách zvítězilo družstvo SDH Bohunice, mezi muži byli nejlepší hasiči z Kuřimi.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.